Znani so nagrajenci!

V natečaju vas je sodelovalo 66, skupno smo prejeli kar 344 fotografij, in sicer 214 fotografij v kategoriji “Prosto” in 130 v kategoriji “Oranžna”.

Hvala vsem za poslane fotografije!
Štirje člani žirije so izbrali najboljše 3 v vsaki kategoriji, ki prejmejo bogate nagrade. 

Več o izboru nagrajencev TUKAJ!

Kategorija “Prosto”
1. nagrada: KLEMEN BEČAN
2. nagrada: KRISTIAN KLAJNŠČEK
3. nagrada: ANDREJ TROŠT

Kategorija “Oranžna”
1. nagrada: KLEMEN IVNIK
2. nagrada: TOMAŽ BRADEŠKO
3. nagrada: LUKA TAMBAČA


Namen natečaja je spodbuditi bodoče obiskovalce Plezalnega centra Ljubljana, da z nami delite svoje plezalne trenutke in občutke ter s tem pripomorete k ustvarjanju skupnega prostora, kjer lahko plezanje in kreativnost zaživita skupaj.

Razpisani sta dve kategoriji:

PROSTO

V prosti kategoriji pričakujemo fotografije, ki bodo čim bolj jasno izražale čustva, situacije in tipične trenutke iz plezalčevega življenja. To je lahko skoncentriran pogled, skok na oprimek, lep razgled …

ORANŽNA

Oranžna je barva Plezalnega centra Ljubljana. Je tudi barva veselja, Sonca, ognja. Je energija, življenjska moč in sreča. Pa še mnogo več …

1-natecaj

Znotraj posamične kategorije iščemo prizore iz športnega plezanja, alpinizma (letni, zimski), večraztežajnih smeri, balvaniranja, urbanega plezanja in slacklina.

NAGRADE

1. nagrada (v vsaki kategoriji): ENOLETNA VSTOPNICA V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
2. nagrada (v vsaki kategoriji): BLOK ENAJSTIH VSTOPNIC V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
3. nagrada (v vsaki kategoriji): PLEZALNI VODNIČEK (podarja založba Sidarta)

Izbrane fotografije bodo razstavljene v Plezalnem centru Ljubljana, podelitev bo potekala na uradni otvoritvi razstave.

Dodatno bodo podeljene tudi nagrade za zmagovalce po izboru na Facebook strani Plezalnega centra Ljubljana.

ROK ZA ODDAJO DEL

15. 11. 2013

Navodila za sodelovanje
Organizator natečaja je PLEZALNI CENTER d.o.o., Cankarjeva 56A, 4240 Radovljica (v nadaljevanju: Organizator).
Natečaj bo potekal od 12. 9. 2013 do 15. 11. 2013.

Obveščanje o poteku natečaja bo potekalo na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana www.plezalnicenter.si in na Facebook strani www.facebook.com/plezalnicenter.

1. Kategoriji natečaja

Razpisani sta dve kategoriji:
a) PROSTO (barvna ali črno-bela) digitalna; največ 4 fotografije
b) ORANŽNA (barvna) digitalna; največ 4 fotografije

2. Nagrade

Nagrade po izboru žirije:

a) PROSTO
1. nagrada: ENOLETNA VSTOPNICA V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
2. nagrada: BLOK ENAJSTIH VSTOPNIC V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
3. nagrada: PLEZALNI VODNIČEK (podarja založba Sidarta)

b) ORANŽNA
1. nagrada: ENOLETNA VSTOPNICA V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
2. nagrada: BLOK ENAJSTIH VSTOPNIC V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
3. nagrada: PLEZALNI VODNIČEK (podarja založba Sidarta)

Dodatno bodo podeljene tudi nagrade za zmagovalce po izboru na Facebooku. Te nagrade bodo objavljene naknadno na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana www.plezalnicenter.si in na Facebook strani www.facebook.com/plezalnicenter.

3. Pravila natečaja

Natečaja se lahko udeležijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi.
Vsak avtor lahko pošlje do štiri fotografije za vsako razpisano kategorijo.

Z oddajo fotografij in potrditvijo Prijave avtorji sprejemajo Pravila natečaja.
Udeleženec mora biti avtor celotne fotografije. Avtorji lahko sodelujejo le s fotografijami, ki še niso bile razstavljene.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale pravilom, bodo izločene iz žiriranja. Prav tako ne bodo žiriranju predložene fotografije, katerih avtorji niso poslali Prijavnice.

Z oddajo Prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko Organizator natečaja uporabi njegova dela za promocijo, na projekcijah, razstavi, v člankih, na internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju.

Fotografije sprejemamo samo v digitalni obliki na elektronski naslov info@plezalnicenter.si.

Velikost posamezne fotografije: najmanj 2000 pik najdaljša stranica pri ločljivosti 300 dpi in največ 2MB. Če bo fotografija izbrana za nagrado oz. pohvalo, mora avtor Organizatorju posredovati fotografijo originalni velikosti, primerno za tisk.

Mogoče so izvedenke kvadratnih in panoramskih formatov. Zapis mora biti obvezno .jpg ali .jpeg.

4. Označevanje fotografij

Vsaka fotografija mora biti poimenovana na sledeči način:
Kategorija_ime in priimek avtorja_zaporedna številka fotografije_naslov fotografije

Primer:

 • a_franci_novak_1_nasmeh
 • b_anita_hocevar_1_oprimek

Oznake na Prijavnici in fotografiji morajo biti enake.

5. Pojasnilo k razpisanima kategorijama

Dovoljeni so osnovni popravki (minimalno ostrenje, barvne korekcije in kontrast). Kakršnakoli manipulacija, ki bi spremenila verodostojnost fotografije ni dovoljena. Na fotografiji ne sme biti nobenih elementov, ki bi bili naknadno premaknjeni, klonirani, dodani, izbrisani, preurejeni ali združeni. Nobena manipulacija ali modifikacija nista dovoljeni razen zmanjšanje velikosti (resizing), rezanje fotografije (cropping), minimalno selektivno osvetljevanje ali senčenje in vzpostavljanje naravnih barv (levels, curve). Morebitne osebe na fotografiji morajo soglašati z objavo fotografije, za kar odgovarja avtor fotografije.

6. Žirija in izbor nagrad na Facebooku

Dela, ki bodo ustrezala razpisnim kriterijem, bo žirirala strokovna komisija v sestavi:
– Tanja Goršič;
– Stanko Gruden;
– Matjaž Jeran;
– Bojana Ropoša.

Podeljene bodo po 3 nagrade za vsako kategorijo. Plezalni center Ljubljana si pridržuje pravico, da podeli še do 5 priznanj znotraj vsake kategorjie. Praktičnih nagrad ni mogoče zamenjati za denar.

Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene zadržanosti katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.
Izbrane fotografije bodo objavljene na Facebook stani www.facebook.com/plezalnicenter, kjer bo potekal dodatni, javni izbor nagrajencev.

Vsi, ki bodo glasovali za zmagovalno fotografijo, bodo uvrščeni v nagradni žreb. Izbor na Facebooku je dokončen in na odločitve ni dovoljenih pritožb.

7. Rokovnik

Rok za oddajo del: 15. 11. 2013
Žiriranje: najkasneje do 5. 12. 2013
Objava rezultatov: do 5. 12. 2013
Pričetek izbora zmagovalcev na Facebooku: 5. 12. 2013
Zaključek izbora zmagovalcev na Facebooku: 5. 1. 2014

8. Objava rezultatov

Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani: www.plezalnicenter.si in na www.facebook.com/plezalnicenter.
Nagrajena dela iz natečaja bodo javno predstavljena na prireditvi v Plezalnem centru Ljubljana, na spletni strani www.plezalnicenter.si ter www.facebook.com/plezalnicenter.

9. Otvoritev razstave in podelitev nagrad

Uradna razglasitev, otvoritev razstave in podelitev nagrad: 10. 1. 2014
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@plezalnicenter.si.

Prijavnica za natečaj

Na info@plezalnicenter.si pošljite Prijavo s sledečimi podatki:

 • Ime
 • Priimek
 • Naslov
 • Poštna številka
 • Kraj
 • E-pošta
 • Telefon

Prijavnico pošljite v priponki skupaj s fotografijami, s katerimi želite sodelovati na natečaju.

 • a1 – naslov
 • a2 – naslov
 • a3 – naslov
 • a4 – naslov
 • b1 – naslov
 • b2 – naslov
 • b3 – naslov
 • b4 – naslov

Z oddajo fotografij in Prijavnice sprejemate Pravila natečaja.

Pravila natečaja

Pravila natečaja se nahajajo tukaj.